Účetnictví

Členění výnosů podle zjištění hospodaření

členění výnosů podle zjištění hospodaření: – provozní 60 – 65– finanční 66 – 67– mimořádné 68 členění výnosů podle zjištění hospodaření: – provozní 60 – 65– finanční 66 – 67– mimořádné 68

Výnosy – členění a účtování

12.Výnosy – členění a účtování výnos = peněžní vyjádření provedených úkonů účetní jednotky = každý výnos je příjmem, ale ne naopak příjem = přírůstek peněžních prostředků hlavní zásady účtování výnosů: – evidují se v...

b) Z kalkulačního hlediska

b) z kalkulačního hlediska – přímé (jednicové) = můžeme je zjistit na jednici výkonu• např. spotřeba základního materiálu• vychází z THN a technologických postupů– nepřímé (režijní) = jsou nutné k zajištění chodu podniku• nedají...

Náklady – členění a účtování

11.Náklady – členění a účtování náklad = účelné vynaložení prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku = každá náklad musí být i výdajem, ale ne naopak náklady představují: – spotřebu materiálu a energie–...

Ostatní závazky

Ostatní závazky – při vadné dodávce z naší strany– reklamační nárok uplatňuje odběratel 1. VÚD uplatněn reklamační nárok 6../3252. VBÚ uznán reklamační nárok 325/2213. VÚD neuznán reklamační nárok 325/688 379 – jiné závazky= pomocí...

Charakteristika rozdělení a účtování závazků

Charakteristika rozdělení a účtování závazků Závazek = povinnost podnikatele zaplatit do určitého data dlužnou částku – závazky vznikají na straně odběratele např. vůči dodavateli, zaměstnancům vůči FÚ (DPH) vzniká daňová povinnost – evidují se...

Zahraniční závazek:

zahraniční závazek: – vznikají kurzové rozdíly z důvodu časového nesouladu mezi vznikem a úhradou závazku, pohyblivosti kurzu a přepočítáváním– vedeme analytickou evidenci pro každý druh měny– kurzový zisk 321/663 (kurz vzniku Z je vyšší...

Příklad:

Příklad:1. VÚD tvorba zákonné opravné položky k pohledávkám2. VÚD tvorba účetní opravné položky k pohledávkám3. VÚD odpis pohledávky po lhůtě splatnosti dle zákona o daních z příjmu ztrátových a neodbytných pohledávek4. Snížení či zrušení...

Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky– vznik reklamačního nároku– pohledávka za dodavatelem při vadné dodávce, při nedodržení platebních podmínek 1. VÚD uplatněn reklamační nárok na materiál 315/1112. VÚD DPH 315/3433. VBÚ úhrada reklamace v plném rozsahu 221/3154. VBÚ...