Účetnictví

B) U nájemce:

B) u nájemce: – se stává v případě finančního leasingu vlastníkem najaté věci, jestliže zaplatil poslední leasingovou splátku a uzavřel s pronajímatelem smlouvu o koupi najaté věci → takto získaný majetek ocení:a) při bezplatném...

LEASINGOVÁ CENA

LEASINGOVÁ CENA:– je tvořena: a) vstupní cenou pronajímaného předmětu b) celou řadou dalších nákladů vyložených pronajímatelem na konkrétní leasingový případ c) ziskem leasingové společnosti, které vstupují do tzv. leasingové marže, jež přestavuje úhradu za...

B) Finanční leasing s nepravidelnými splátkami

B) finanční leasing s nepravidelnými splátkamia) u pronajímatele: – při nerovnoměrných leasingových splátkách se postupuje tak, že: → pronajímatel vyúčtuje po uzavření leasingové smlouvy na účet 384 – Výnosy příštích období celkovou částku leasingové...

A) Kurzové rozdíly při pohledávkách

A) kurzové rozdíly při pohledávkách: – při nižším kurzu je na bankovní účet připsána částka nižší než kolik byla pohledávka v naší měně a rozdíl se zaúčtuje na MD 563 – při vyšším kurzu...

Obecně

– obecně: nájem, pronájem– podstata leasingu: spočívá ve smluvní nájemním vztahu, kdy vlastník – pronajímatel přenechá uživateli- nájemci hmotný majetek do užívání bez převedení vlastnictví a bez vynaložení investičních zdrojů ze strany uživatele→ z...

Stanovení hodnotové výše dohadné položky:

– stanovení hodnotové výše dohadné položky: – vychází se z dostupných skutečností např.: – smlouvy, – dohody, – obvyklé ceny, – předešlé dodávky, – stav měřidel k rozvahovému dat (energie, plyn,voda, event. výše záloh)...

3. KURZOVÉ ROZDÍLY

3. KURZOVÉ ROZDÍLY– jednou ze zásad účetnictví je: – vedení účetnictví v české měně a povinnost účtovat v cizí měně o vybraných položkách aktiv a závazků (např. pohledávky, závazky podíly, CP, deriváty, ceniny v...

Komplexní náklady příštích období – 382

Komplexní náklady příštích období – 382: – eviduje výdaje běžného období, sledované ve vztahu k danému účelu týkající se několika nákladových druhů najednou a zahrnující výkony ve vlastní režii i výkony nakupované od externích...

CELKOVÝ PŘEHLED ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ

CELKOVÝ PŘEHLED ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ Časové rozlišení Současné období Budoucí období PříkladNáklady příštích období Výdaj Náklad Nájemné placené předemKomplexní náklady příštích období Náklady Výdaje Náklady na technický rozvojVýdaje příštích období Náklad Výdaj Nájemné placené pozaduVýnosy...