Účetnictví

Př.

Svůj vliv má i politika zaměstnanosti: např. je zde předpoklad, že reklamní akce vede k obratu 100 jednotek á 100 (= 10 000), má účinnost 1 rok a stojí 2000.Při nízké zaměstnanosti vyžaduje prodej...

Metoda ÚVN

– Metoda ÚVN vzbuzuje dojem správného přiřazování nákladů podle jednotlivých prodejních položek, přičemž při sledování režijních nákladů obvykle podnik uplatňuje u všech položek stejné procentní sazby režijní přirážky bez ohledu na dané zvláštnosti. Pokud...

Některé poměrové ukazatele v obchodě

Realizovaná OM HIM nebo Σ aktiva Zisk vytvořený v ÚJ nebo (příspěvek na krytí, úhradu) (pro rozdělení místa pro m2 prodejní plochy v ÚJ viz dále sortiment) Odbytové náklady a cenová politika Př. Náklady...

Předpokládáme 12,7% rabat z konečné

prodejní.ceny 6 987,-vč.rabatuCelkem 55 019,-+ DPH = brutto prodejní cena Prodejní akty jako poměrové veličinyJestliže je většina režijních nákladů vyvolaná prodejní činností (platby za spoje, fakturační práce, aj.) a prodejní akty mají stejný čas...

Nákup zboží 1 000 000,-

Nákup zboží 1 000 000,-Režijní náklady 200 000,-Počet prodejních aktů 20 000,- Režijní náklady 200 000 = 10 Kčna 1 prodejní akt 20 000 Obě základny rozdělování – počet prodejních aktů a nákupní ceny...

Př. Stanovení plánované přirážky [%]

– Provozní náklady 20 na základě min. období – Podíl zisku 2 – Obchodní rizika 4 – DPH 5 (vyjádřena jako srážka z prodejní ceny)Obchodní marže by měla činit vč. DPH 31% z obratu,...

Dovoz

ZCOP (zahr. cena v obch. paritě, platí zahr. dodavatel+ ZPON odbytové náklady ZC FCO zahr. cena fco česká hranice (kolik by činila cena, pokud by se zboží dopravilo na českou hranici)+ marže + dovozní...

V obchodních firmách

V obchodních firmách se z velké části vychází při kalkulaci prodejní ceny z kalkulace úplných nákladů. Zjistí se obvykle průměrná nákupní cena jednotlivých položek, ke které se přiráží marže stanovená obvykle ve formě procentní...