Účetnictví

Zásoby

Zásoby = majetkové složky, představují krátkodobé vázání kapitálu, patří do oběžného materiálu, při koloběhu se jednorázově spotřebovávají Na skladě bychom měli mít přiměřenou výši zásob, protože příliš vysoké zásoby vážou velké množství peněz a...

1) Zásady UCE, funkce UCE, druhy UCE

1) Zásady UCE, funkce UCE, druhy UCEZásady účetnictvíZásady jsou vlastně určitá pravidla účetního myšlení, které jsou dodržovány všemi účetními jednotkami vycházející z tradice nejsou nikde zakotveny v zákoně. 1) zásada účetní jednotky – to...

Funkce účetnictví

Funkce účetnictvíúčetnictví1) poskytuje informace pro potřeby podnikatele (o zisku, o ztrátě, o nákladech apod.)2) může sloužit jako důkazný prostředek při vedení sporů3) zajišťuje informace pro rozhodování a řízení podniku (díky údajům mohu nakouknout do...

Karta zásob

Karta zásobUvádíme: druh (název) zásoby cenu množství přijaté na sklad množství vydané ze skladu zůstatkové množství na skladěÚdaje, které jsou zapsány v této kartě o množství, by měly souhlasit s fyzickým stavem. Karta pohledávek...

Karta úvěrů a půjček

Karta úvěrů a půjčekUvádíme: datum úvěru nebo půjčky částku komu (půjčka) nebo od koho (úvěr) splatnost (do kdy od kdy splácel) kolik splatil kolik zbývá splatit Mzdová evidenceObsahuje: jméno a příjmení zaměstnance datum a...

Zásady pro účtování nákladů a výnosů

Zásady pro účtování nákladů a výnosů– náklady účtujeme v 5. třídě zpravidla na straně MD– výnosy účtujeme v 6. Třídě zpravidla na straně D– zásadně se účtují do období, s kterým časově i věcně...

Náklady, výnosy a jejich dělení

Náklady, výnosy a jejich dělení Náklady a výnosy ovlivňují hospod. výsledek. Náklady můžeme charakterizovat jako v peněž. Vyjádření spotřebu práce, kterou vynaložíme za určitým účelem. Náklady musíme odlišovat od výdajů. Výdajem rozumíme úbytek prostředků...

3. třída Zúčtovací vztahy

– 321 dodavatel, zde je nutno odsouhlasit zůstatky jednotli-vých závazků a pohledávek – provádíme zde tzv. dokladovou inventarizaci– 331 zaměstnanci, porovnáme zda souhlasí vypočítání zdravotní a sociální pojištění a záloha na daň z příjmů...

Účetní uzávěrka, závěrkově účty

Účetní uzávěrka, závěrkově účty – účetní práce vrcholí sestavením účetní závěrky– před sestavením účetní závěrky musíme uzavřít účetní knihy (deník, hlavní knihu, analytické účty, podrozvahové knihy)– postup při uzavírání účetních knih můžeme rozdělit do...

Základní kapitál, tvorba emisní ážio

Základní kapitál, tvorba emisní ážio = jsou to kapitálové účty – v účtové třídě 4 Základní kapitál 411= souhrn všech peněžních i nepeněžních prostředků (vkladů), které vložíme do podniku a budou zapsány do obchodního...