Účetnictví

Kalkulace – hledání dolní cenové hranice

a) při užití úplných nákladů b) při užití přímých nákladů (krytí provize cena pořizovacínáklady)+ přímé náklady provozu (skladovací,…) cena pořizovací+ stanovené % nepřímých nákladů + skladovací, manipulační přímé náklady= vlastní náklady velkoobchodu fco expedice...

4.2. Schéma nákupní a prodejní kalkulace

Se schematy sestavování prodejní ceny se lze setkat v mnoha podobách, např.:Nákupní kalkulace – obvykle na základě ceníků či nabídek (zde je však často uváděna cena bez DPH • Smluvní (nákupní) cena, cena pořízení+...

Rovněž v případě zisku lze vyjádřit ziskovou přirážku v %.

Obvykle je počítána z celkových nákladů a při rozvrhu se vychází z již vykalkulovaných celkových nákladů, při některých postupech je přiřazován k přímým nákladům. Příklad: Kalkulace pomocí úměry:Známe celkové nepřímé (režijní) náklady, celkové nákupní...

Cenová kalkulace:

Kalkulace celkových výkonů (celkové prodejní ceny ) na 1 kus: 2 000 : 100 = 20 Kč Zisková kalkulace: Kalkulace zisku na 1 kus: 200 : 100 = 2 Kč ad 2) kalkulace přirážková...

Kalkulované množství

Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují náklady. Jedná se o významný propočet z hlediska určení průměrného podílu, zejména fixních nákladů na kalkulační jednici, je třeba je uhradit v ceně...

Dispozice:

nákupní cena 1 300 Kč mzda prodavače 100 nájemné 150 dopravní a manipulační náklady 250 náklady na pořízení a prodej zboží 1 800 prodejní cena 2 000 zisk, marže 200 nakoupeno a prodáno 100...

Kalkulační členění nákladů

A. Kalkulační členění nákladů v závislosti cen na objemu produkce (úplných VN) absorpční kalkulace Využívá se zejména v případech neexistence tržní ceny, monopolního postavení, při jednodušší organizační struktuře podniku. Výhodou jsou jednoduše zjistitelné průměrné...

Podle § 26 zákona o účetnictví

Podle § 26 zákona o účetnictví je nutné, aby zásoby byly oceněny v nižší z hodnot pořizovací ceny a prodejní ceny snížené o náklady s prodejem (zejména u zastaralých, maloobrátkových zásob (z FA), poškozených.Po...