Účetnictví

Kalkulační systém:

dělením úplných vlastních nákladů přirážková Kalkulace neúplných vlastních nákladů předběžná výsledná Specifická např.: Výrobní,nákupní,odbytová, Prodejní normová propočtová operativní plánovaná Podnik je součástí národního hospodářství, a tak v případě, že se ceny příliš odchylují od...

Zde je nutné

Zde je nutné, pokud je potřeba marži zjistit z hlavní knihy, vést samostatnouAE u těchto účtů např. dle druhů výrobků a u účtu 613 a 614 jen samostatnou AE pro prodej.Procento marže u ostatních...

U zásilkového prodeje

U zásilkového prodeje ( prodej na dobírku) se za zdanitelné plnění považuje den přijetí platby prodávajícím. Do tohoto okamžiku by mělo být zachyceno v účetnictví zásob:Varianta 1)Datum zdanitelného plnění = den přijetí platby prodávajícím....

Do základu daně z přidané hodnoty se zahrnuje

Do základu daně z přidané hodnoty se zahrnuje i balné, které je tvořeno nejen samotnou cenou obalu, ale i pracemi při zabalení zboží. Tato úhrnná položka vstupuje do hodnoty zboží v podstatě jako odbytová...

Účetní jednotka

Účetní jednotka, která pořizuje láhve od dodavatele (jejich výrobce nebo kohokoliv jiného) s úmyslem je používat jako vratné s vyčíslenou daní z přidané hodnoty, nemůže uplatňovat odpočet daně z přidané hodnoty, i když je...

Evidenční zúčtování obalů

Evidenční zúčtování obalů umožňuje, aby odběratelé evidovali cizí obaly jen v operativní evidenci podle zásad o účtování na podrozvahových účtech. Účtuje-li se část obalů evidenčně a část finančně, ztěžuje se podstatně evidence obalů.Je třeba...

Při fakturaci je obvykle postupováno tak

odběratelů se spíše neprovádí. Při fakturaci je obvykle postupováno tak, že je vyčíslen počet prodaných a vrácených obalů a vyjádřen rozdíl; není účtováno zvlášť o prodeji a zpětném nákupu. Jestliže je odběratel konečným spotřebitelem,...

ODBĚRATEL

Způsob A MD DDošlá faktura včetně kauce na dodané obalya) dodávka 131 321b) kauce 315 321 KauceNákup zboží-převod na sklad 132 131Obaly evidovány v podrozvahové evidenci 7xxVrácení obalů dodavateli (převod v podrozvahové evidenci) 7xxPředpis...

Při první dodávce bude dodavatelem požadovaná kauce

Při první dodávce bude dodavatelem požadovaná kauce na vrácení obalů uvedena na faktuře či na jiném dokladu a při dalších dodávkách bude podle množství dodaných obalů buď část kauce vrácena, nebo naopak bude zvyšována...