Účetnictví

Smlouva o zprostředkování

(Obch. zák.) (se liší od smlouvy o obchodním zastoupení), týká se určité smlouvy, nárok na provizi obvykle až poté, co byla uzavřena smlouva se 3. osobou). Výše provize sjednaná ve smlouvě, nárok na úhradu...

Smlouva komisionářská:

(nepřímý zástupce) (o obstarání prodeje svěřené věci), komisionář (obstaravatel) se zavazuje objednateli, že obstará vlastním jménem, ale na účet objednatele prodej věci svěřené objednatelem. Vede evidenci zboží přijatého do komise v podrozvahové evidenci. Komisionáři...

Účtování o prodeji

Účtování o prodeji tohoto zboží je závislé na znění podmínek komisionářské smlouvy. Zpravidla je v takovýchto smlouvách dohodnuto, že budou dodržovány prodejní ceny stanovené dodavatelem a prodané zboží bude měsíčně s dodavatelem vyrovnáno na...

PT= cena (tržby) – variabilní náklady/ cena (tržby)

Minimální množství prodeje , počet x cena = fixní náklady/PT Pro tento způsob kalkulace neúplných vlastních nákladů lze využít analytické evidence ve třídě nákladů i výnosů, např.Účtová třída 5 rozdělená dle principu příčinnosti na...

Kontrolu tržeb a prodejních cen

Kontrolu tržeb a prodejních cen lze provést prostřednictvím propočtu odchylek, např. ve struktuře:-kvalitativní odchylka –rozdíl mezi rozpočtovanou a dosaženou cenou, mzdami, atp.-kvantitativní odchylka –rozdíl naturálního ukazatele,př. objemu prodeje v ks-sortimentní odchylka-odchylky z úspor, podílu...

Prodejní cena

Prodejní cena 2,5 2,4 12,00 Vypočteno: Příspěvek na úhradu fixních nákladů a 0,65 0,5 3,58 zisku na kus u jednotlivých výrobků (2,5 – 1,85) (2,4 – 1,9) (12,00 – 8,42) Dáno v evidenci: Prodáno...

Hrubý výnos (tržby)

Fixní Zisk Variabilní náklady náklady Příspěvek na úhradu Rozdíl je nazývaný příspěvkem na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku (marže). Lze jej využít jako základní kritérium ziskovosti jednotlivých výkonů a v relaci k pracnosti,...

Postupná kalkulace variabilních nákladů

1. Cena– přímé náklady (variabilní, distribuční, atp.) = marže na variabilní náklady, marže I (příspěvkové rozpětí, OM, PÚ I) – fixní náklady (režie prodej) = příspěvek na náklady zboží, marže II (marže na náklady...

Metoda příspěvku na úhradu je sledována na:

1) bázi hraničních nákladů (při rozdělení nákladů na variabilní a fixní)(variabilní náklady na pořízení zboží, prémie za obrat, balení, doprava) a další variabilní náklady,(k určení fixních a variabilních nákladů blíže viz např. )2) bázi...