Účetnictví

Nedůsledné účtování při zvolení …

• Nedůsledné účtování při zvolení způsobu účtování zásob A. Účtování některých hospodářských operací přímo do nákladů je možno použít pouze tehdy, je-li účtování vyjmenovaných druhů materiálů přímo do spotřeby upraveno vnitropodnikovou směrnicí. V tomto...

Chybně proúčtované (případně vůbec neproúčtované) …

• Chybně proúčtované (případně vůbec neproúčtované) uzávěrkové operace při použití způsobu účtování zásob B. V tomto případě se účtuje na účty účtové třídy 1 pouze při uzavírání účetních knih. Teprve tehdy se počáteční stav...

NEDOSTATKY EVIDENCE ZÁSOB V PROVOZU

• Nejsou zpracovány vnitropodnikové směrnice pro oblast zásob nebo se podle nich nepostupuje. Jedná se o předpisy pro klasifikaci, oceňování a účtování podnikových zásob a pro jejich oběh v procesu transformace do výrobků. Tyto...

Skladová (analytická, pomocná, operativní) …

• Skladová (analytická, pomocná, operativní) evidence není vedena. Analytická evidence zásob se vede dle druhů či skupin zásob.Vedení skladové evidence nepatří pouze ke způsobu účtování zásob A, v postupech účtování je upozorněno na nutnost...

Není aktivována vnitropodniková doprava zásob.

• Není aktivována vnitropodniková doprava zásob. Účetní jednotky často nechávají náklady na přepravu v nákladech střediska dopravy a neprovádějí aktivaci v případě přepravy zásob vlastní dopravou. Chybí odborně vypracovaný ceník služby. Závady v evidenci...

3. Zásoby

3.1. Způsob evidence A a B, výhody a nevýhody a nedostatky v evidenci zásob Rozdíl mezi způsobem A (průběžný systém evidence zásob) a B (periodický systém evidence zásob), spočívá především v tom, že dle...

Poškozený materiál či zboží …

– poškozený materiál či zboží je nutno přeúčtovat z položky, na kterou byl původně zaúčtován na škody, podobně použití nakoupeného či vyrobeného materiálu na reprezentační účely či dary. V případě darů a poskytovaných propagačních...

b) Plátce DPH

Počáteční rozvaha u plátce DPH AKTIVA č. účtu částka PASIVA.č.účtu částka022 312 461 40082 -82 343 60069 20 491 217 211 3 221 12 261 2 381 34 A celkem 317 317 V případě...

Zúčtování počátečních stavů u plátce DPH.

převod DHIM 02x 701(491)1) záloha na investice 052 491oprávky 701(491) 08x záloha na zboží 314 681materiál na skladě 112 681 závazky za zaměstnanci 581 331pokladna 211 701(491) závazky zdr. a soc. pojištění 581 336BÚ...