Účetnictví

Promlčení

– právo existuje, ale je oslabeno. Po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty se právo stává nevymáhatelným za předpokladu, že se povinná strana této skutečnosti dovolá. Promlčení musí namítnout dlužník. Obecná promlčecí doba činí čtyři...

1) Postupný odpis pohledávek, uplatnění % odpisu

1) Postupný odpis pohledávek, uplatnění % odpisu, ale nejvýše 10%, od r. 1998 20% z neuhrazené části hodnoty pohledávky ročně, ale nelze uplatnit mezi společníky, u nichž průměr podílů na základním jmění druhé osoby...

Vyúčtování zahraniční pracovní cesty

Vyúčtování zahraniční pracovní cesty musí být provedeno v zahraniční měně. Vyúčtování v Kč je možné jen na žádost zaměstnance a při vyúčtování zbylých kovových mincí do hodnoty nejbližší papírové bankovky. Stanovení stravného při průjezdu...

6. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Prodejem na úvěr vznikají rozdíly mezi účetní peněžní realizací prodejů, do doby úhrady se jedná o pohledávky. Proces hospodaření s pohledávkami po lhůtě splatnosti zahrnují zajištění, vymáhání pohledávek a určení reálné hodnoty pohledávek. Pohledávka...

Pokud není předmětná částka ve stanovené lhůtě uhrazena

Pokud není předmětná částka ve stanovené lhůtě uhrazena, tak z hlediska věřitele se jedná o pohledávku po lhůtě splatnosti. Za této situace věřitel uskuteční kroky směřující k vymožení pohledávky( může započíst pohledávky v plné...

Př. Zahraniční pracovní cesta do Německa

Př. Zahraniční pracovní cesta do Německa se uskutečnila od 8.00 1.9.1998 – do 10. hodin 3.9.1998. Doklad o ubytování 200 DEM, zpáteční jízdenka 2 000 Kč, telefon 38 DEM, vstupenka na výstavu 12 DEM,...

Plná sazba stravného

Plná sazba stravného je podmíněna druhem valut a dobou strávenou na cestě nad 12 hodin. V jednom kalendářním dni na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo jiné směnitelné měně. Trvá-li...

V případě vypůjčeného vozidla

V případě vypůjčeného vozidla lze zahrnout do výdajů jen náhradu za spotřebu PHM. Vozidlo zahrnuté v obchodním majetku uplatní výdaje v cizině (na základě dokladů) po přepočtu kurzem devizového trhu v Kč do účetnictví....

Při méně než 5 hodin trvající pracovní cestě

Při méně než 5 hodin trvající pracovní cestě lze poskytnout 53 Kč, při částečném zabezpečení stravování se stravné úměrně krátí nejméně o 20% a maximálně o 40%. Při dvou a více pracovních cestách ve...

V souvislosti s cestovními náhradami

V souvislosti s cestovními náhradami je zapotřebí jednak sledovat měnící se sazby i fakt, že částky vyšší nežli uvádí platný zákon o cestovních náhradách sice lze zaměstnavatelem vyplatit, ovšem:• z hlediska účetnictví zaměstnavatele již...