Účetnictví

4. Konkurz byl na dlužníka prohlášen, …

4. Konkurz byl na dlužníka prohlášen, proběhl, bylo vydáno rozvrhové usnesení. Věřiteli ale nebyla uhrazena část (nebo celá hodnota) pohledávky. Neuhrazená část pohledávky bude jednorázově daňově účinně odepsána. Konkurz – přihlášení pohledávky – rozpuštění...

Na rozdíl od postupného daňového …

Na rozdíl od postupného daňového odpisu pohledávek starého bloku a tvorby opravných položek k pohledávkám nového bloku, kde byl vymezen okruh pohledávek, na které nebylo možné tyto výhody využít, u tvorby opravných položek na...

Tato nová pohledávka bude mít určitý …

Tato nová pohledávka bude mít určitý termín splatnosti, po jeho marném uplynutí je možno začít s novou tvorbou opravných položek. Postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu Pro postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu je...

Bezúplatný převod pohledávky – dar

Dárce (postupitel) se zavazuje poskytnout obdarovanému (postupníkovi) určitý majetkový prospěch, aniž by k tomu měl právní povinnost a postupník tento dar přijímá. Účel, že jakým k postoupení pohledávky dochází, je věcí účastníků smlouvy. Z...

V úvahu přicházejí situace:

1. Na dlužníka je prohlášen konkurz. V této situaci můžeme tvořit až 100% zákonnou opravnou položku, pokud: • přihlásíme výši pohledávky u soudu ve lhůtě stanovené soudem. Na pohledávky po této lhůtě není možné...

1. Hodnota pohledávky při jejím postoupení …

1. hodnota pohledávky při jejím postoupení a to do výše příjmů plynoucích z jejích postoupení a zvýšených o použitou opravnou položku nebo rezervu, Pro daňové účely při postoupení pohledávky je nutno porovnávat nominální hodnotu...

V případě prodeje pohledávky cizí jde …

V případě prodeje pohledávky cizí jde o plnění osvobozené od DPH (§ 28 DPH), v případě postoupení pohledávky vlastní nejde o zdanitelné plnění. Pozn. Pro daňovou názornost se používají analytické účty 546/3 – Odpis...

4) Tvorba OP do výše 50% …

4) Tvorba OP do výše 50% nesplacené pohledávkyk 31.12.1997 (po 18 měsících) 34 558/391 5) Tvorba OP do výše 66% nesplacené pohledávkyk 31.12.1998 (po 24 měsících) 32 558/391 6) Tvorba OP do výše 80%...

Postoupení pohledávky je povinen …

Postoupení pohledávky je povinen postupitel (původní věřitel) bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník (nový věřitel), postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli. Nejčastější...

7. Konečný zůstatek pohledávky

7. konečný zůstatek pohledávky 12 000 3118. v průběhu roku 1997 došlo k částečné platbě 2 000 221 3119. k datu 31.12.1997 odpis 10% z neuhrazené částky (5000 – 2000) x 0,1 1 300...