Účetnictví

V případě dohody o provedení práce

V případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti jsou cestovní výdaje hrazeny na základě podmínek v dohodě výslovně a písemně uvedených (lze uhradit jízdné z místa bydliště do místa výkonu práce).Společníci...

B. Agenda cestovních náhrad

Zákonné cestovní náhrady často aktualizovány, zvl. stravné a náhrady za použití vlastního dopravního prostředku.AE: Cestovné do limitu a nad limit daný zákonem o cestovních náhradách. Pokud jsou vypláceny cestovní výlohy obchodním partnerům, jedná se...

V případě zaměstnanců:

Sazby plateb pojistného zdravotního1) a sociálního pojištění: (potřebná je aktualizace)Zaměstnanec: zdr. pojištění 4,5% soc. pojištění 8% celkem 12,5%Zaměstnavatel: 9% 26% 35%Celkem 13,5% 34% 47,5% Propočet mzdy Schéma propočtu a účtování mzdy ze závislé činnosti...

Mzda za minulé čtvrtletí (fond kalendářních dní

– neodpracované dny, sazba 50% za prvé 3 dny), 69% za další dny minimální stávající limitje 480 Kč. Do základní sazby se započítává do 400 Kč k 31.12.2000hrubé mzdy zaměstnance plná částka a z...

Poskytnutí bonusu 548/325

Faktura 311/60xZápočet 325/311V případě, že dealer zboží nakupuje a prodává , bonus není poskytnut ve vlastním zboží1.poskytnutí bonusu 548/325 12.nákup služby 325 2/3213.předání poukazu 325 1/325 2V případě, že dealer má smlouvu o obchodním...

Přímé zastoupení

3. osoba jedná jménem a ve prospěch (na účet) zastoupeného, nehradí daň, zůstává pouze zprostředkovatelem dovozu zboží pro celní řízení na základě provize, komisionářské odměny. Nevystupuje v roli deklaranta, vyhotoví písemné celní prohlášení JCD,...

Účtování u nepřímého zástupce

518 321 1) 1) 311 – Odběratelé379 – Jiné závazky 378 – Jiné pohledávky 602 – Tržby za služby2a) 2a) 3) 2b) 2b) 3)1) nákup služeb2a) clo)12b)DPH3) vystavená faktura za provizi )1 Clo, daně...

A. Obchodní zastoupení

Zástupce může vlastnit konsignační sklad. V něm zůstává zboží majetkem dodavatele zástupce je oprávněn ho prodávat. Sklad umožňuje okamžitý prodej (např. náhradních dílů), slouží jako stálá výstava. Pro zástupce je výhodný, má k dispozici...

Hodnota bez DPH

(závazky z prodeje komisního zboží) 321 AEHodnota DPH (odpočet) 343 AEHodnota vč. DPH 321 AE Faktura dodavateli za smluvní komisionářskou provizi: MD DALHodnota provize vč. DPH 311 AEHodnota provize bez DPH 602 AEDPH (zdanitelné...