Účetnictví

Pokladní skontro

Pokladní skontro:Provádí se každý den po skončení pokladních hodin, zjišťuje skutečnou hotovost v pokladně (fyzická inventura), tzv. skontro a vyhotovuje se zápis o pokladním skontru. Zjištěná hotovost se porovnává s konečným stavem v pokladní...

6) Stav účtu 431

6) Stav účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se vyrovná. a) u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty příslušným orgánem účetní jednotky:...

Postup při účetní závěrce

Postup při účetní závěrce Poznámka: – uzávěrka – týká se jednoho účtu – závěrka – celého účetnictví 1) Uzavřeme rozvahové účty, tj. vyčíslíme obraty a konečné stavy. Ze všech účtů 5. a 6. třídy...

Daňový doklad

Daňový dokladFaktura– běžný daňový doklad– musí mít následující náležitosti – název (daňový doklad) – identifikační údaje plátce i příjemce – předmět zdanitelného plnění a jeho rozsah – cena bez daně, sazba DPH, cena včetně...

Daňové přiznání1. daňová povinnost do 2 000 000,– – daňové přiznání podáváme čtvrtletně do 25 dnů po uplynutí čtvrtletí (i zaplatíme)2. daňová povinnost od 2 000 000,– – 10 000 000,– – daňové přiznání...

Místo zdanitelného plnění

Místo zdanitelného plnění– místo, kde se zdanitelné plnění uskutečňuje– u zboží – obvykle tam, odkud se začne zboží dopravovat – místo, kde dojde k montáži či instalaci – místo, kde zboží leží– u služeb...

Oprava základu daně

Oprava základu daně– odběratel vrátí zboží– dodatečně se mění cena zboží– vyhotovuje se daňový dobropis a daňový vrubopis– dodatečná změna – samostatné zdanitelné plnění Sazby daně– najdeme je v celním sazebníku– standardní úroveň 22%...

3. Situace ve firmách

3. situace ve firmách1) Základní situace – všechny výstupy jsou zatíženy DPH, poté uplatníme odpočet ze všech vstupů2) Subjekty, které v nezměněné podobě prodávají to, co nakoupili viz. § 18 Zákona o DPH obchodník...

Rozpis rozvahy do účtu

Rozpis rozvahy do účtu abychom nemuseli po každém účetním případě dělat novou rozvahu rozepisuje se počáteční rozvaha do účtů a na těchto účtech se účtují další případy na konci účetního období se účty uzavřou...