Účetnictví

6.2. Krátkodobé rozpočty vnitropodnikových útvarů

6.2. Krátkodobé rozpočty vnitropodnikových útvarů Rozpočty vnitropodnikových útvarů jsou orientovány na měřitelné výkony útvarů na jedné straně, na měřitelné náklady na druhé straně na ovlivnitelné zásoby, popř. na vázaný kapitál.Rozpočty vnitropodnikových útvarů vyžadují rozlišení...

6.4 Metody sestavování rozpočtu režijních nákladů

6.4 Metody sestavování rozpočtu režijních nákladů Funkčnost rozpočtu je dána způsobem stanovení výše jednotlivých rozpočtových položek.Metody stanovení výše rozpočtových položek:– na základě odpočtu, tj. podle skutečně dosažené výše režijních nákladů zachycené ve vnitropodnikovém účetnictví,...

5. METODA STANDARDNÍCH NÁKLADÚ

5. METODA STANDARDNÍCH NÁKLADÚ Obsah: 5.1 Standardy a standardní náklady 5.2 Metoda standardních nákladů 5.3 Změny standardů a odchylky 5.4 Uplatnění metody standardních nákladů 5.5 Užití principů standardních nákladů u režií 5.1 Standardy a...

U režijních nákladů jsou etapy modifikovány takto

U režijních nákladů jsou etapy modifikovány takto:1. stanovení podrobných standardů dílčích režijních položek podle dílčích vztahových veličin2. využití standardů pro sestavení režijních rozpočtů podle útvarů (odpovědnostních středisek)3. zjišťování skutečné režie4. výpočet a analýza odchylek5....

4.2.5 Postupná metoda kalkulace

4.2.5 Postupná metoda kalkulace Postupná se tato metoda nazává proto, že každý další stupeň přejímá polotovary předcházejícího stupně jako materiál a přidává k němu své zpracovací náklady. Teprve v posledním stupni jsou zachyceny všechny...

4.4 Neabsorční kalkulace

4.4 Neabsorční kalkulace4.4.1 Analýza ABC – Activity Based CostingPodstata metody spočívá v porovnání množství jednotek (druh zásoby, výrobek) s jejich hodnotami (obratem, výnosy). V podnicích lze pozorovat skutečnost, že relativně malá množství z celkového...

4. KALKULAČNÍ ÚČETNICTVÍ

4. KALKULAČNÍ ÚČETNICTVÍ Obsah: 4.1 Základní pojmy 4.2 Metody absorbční kalkulace 4.3 Zpřesnění kalkulačních propočtů 4.4 Neabsorbční kalkulace 4.1 Základní pojmyM a c í k (1994) uvádí: “Kalkulace je vlastně jiný název pro výpočet,...

4.2 Metody absorbční kalkulace

4.2 Metody absorbční kalkulace 4.2.1 Prostá metoda kalkulace – kalkulace dělenímVýpočet je jednoduchý : n = N/q , kde n…průměrný nákladN…náklady celkemq…množství produkce KALKULACE DĚLENÍM Zadání: Firma vyrábí 100 výrobků a na jejich výrobu...

Přirážková kalkulace – zakázková kalkulace

Přirážková kalkulace – zakázková kalkulaceJednicové náklady přiřazujeme výrobkům přímo, režijní náklady se rozdělují nepřímo, pomocí přirážek. Režijní náklady rozvrhujeme pomocí rozvrhové základny. Sumační přirážková kalkulaceRozvrhovou základnu tvoří buď veškeré nebo vybrané druhy jednicových nákladů.Příklad:...

3.5 Návratnost nákladů a bod zvratu

3.5 Návratnost nákladů a bod zvratuObecně ekonomický modelVyjadřuje teoretické vztahy mezi náklady, objemem a ziskem. Analýza bodu zvratu z celkových nákladůZ analýzy bodu zvratu z celkových nákladů lze odvodit tyto závěry:– Z průběhu celkových...