Účetnictví

Základy účtování o peněžních prostředcích a materiálu

Základy účtování o peněžních prostředcích a materiáluVe směrné účtové osnově pro podnikatele je finančním účtům věnována 2. účtová třída. Obsahuje aktivní a pasivní účty. Aktivní účty– účtová skupina 21 ( pokladní hotovost, ceniny )–...

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé bankovní úvěryJedná se o bankou poskytnuté úvěry se splatností do 1 roku. Evidují se na účtu 231 – krátkodobé bankovní úvěry, v případě úvěrů na eskontované směnky na účtu 232 – eskontní úvěry.Cenou...

Účtování zásob dle způsobu „B“

Účtování zásob dle způsobu „B“ účtování způsobem „B“ O pořízení zásob se účtuje přímo do spotřeby ( do nákladů ), tj. bez použití účtů zásob ( 111 a 112 ). Až na konci účetního...

Základy daňové evidence

Základy daňové evidence – peněžní deník a ostatní účetní knihy daňové evidenciPodnikatelé ( fyzické osoby ), kteří se nestanou účetními jednotkami, povedou daňovou evidenci příjmů a výdajů. Podstata evidence zůstává stejná jako v dříve...

Kniha faktur vydaných a přijatých

Kniha faktur vydaných a přijatýchZákladem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů bude kniha přijatých a vydaných faktur, ve které bude soustředěna evidence pohledávek a závazků z běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi podnikateli. Na tuto...

Účtování ve třídě „1“ – zásoby

účtování ve třídě „1“ – zásobyVeškeré zásoby jsou uvedeny ve směrné účtové osnově v rámci 1. účtové třídy. Kromě materiálu ( účtová skupina 11 ) tu dále najdeme zásoby vlastní výroby – např. nedokončená...

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek ( účtová skupina 01 )Tato skupina majetku má tyto znaky:– je nehmotné povahy– doba používání je delší než jeden rok– dosahuje výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotkaDlouhodobým nehmotným majetkem se...

Účtování ve třídě „0“ – dlouhodobý majetek

účtování ve třídě „0“ – dlouhodobý majetekDlouhodobý majetek ( podobně jako ostatní majetkové složky ) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0.Dlouhodobý majetek zahrnuje:– dlouhodobý hmotný majetek– dlouhodobý...