Účetnictví

21. Rozdělení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování

21. Rozdělení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování Rozdělení zisku nebo úhradu ztráty schvaluje v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným valná hromada, v družstvu členská schůze. Ke schválení účetní závěrky a rozdělení...

Rovnoměrné = lineární odpisování

Rovnoměrné = lineární odpisování Odpisová skupina Roční odpisová sazba V prvním roce odpisování (%) V dalších letech odpisování (%) Pro zvýšenou vstupní cenu (%)1 14,2 28,6 25,02 8,5 18,3 16,73 4,3 8,7 8,44 2,15...

Postup při zpracování účetních dokladů

Postup při zpracování účetních dokladů1. třídění z časového a věcného hlediska2. číslování3. evidence – přehled o vydaných a došlých dokladech4. zaúčtování5. úschova Úschova účetních písemností a účetních záznamůPřehledy o majetku a závazcích a přehled...

13. Náležitosti účetního dokladu, zaúčtování pohledávky

13. Náležitosti účetního dokladu, zaúčtování pohledávky Účetní doklad – originální písemnost, v níž se prvotně zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace.Hospodářská operace – činnost, která vede ke změnám v majetku nebo závazcích, příjmech...

23. Majetek podniku – složky majetku

23. Majetek podniku – složky majetkuObchodní majetek- majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání.Obchodní jmění – soubor obchodního majetku a...

16. Náklady a výnosy

16. Náklady a výnosy, výpočet hospodářského výsledku, příklad Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivých účtech této třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního...

24. Inventarizace a inventura

24. Inventarizace a inventura Inventarizace majetku a závazkůInventarizace v soustavě jednoduchého účetnictví je důležitá proto, že v této soustavě účetnictví se neúčtuje komplexně a systémově během účetního období o majetku a závazcích. V peněžním...

18. Majetek podniku – zdroje majetku podniku

18. Majetek podniku – zdroje majetku podniku 1. Vlastní zdroje – základní kapitál – částka, kterou podnikatel vložil do podnikání ( v a.s. vydané akcie, v družstvu – z členských příspěvků) Vlastní kapitál zahrnuje...

22. Individuální podnikatel

22. Individuální podnikatelIndividuální podnikatelPodnikatel-fyzická osoba, který vede podvojné účetnictví, je označován jako individuální podnikatel, v účtové osnově účet 491- Individuální podnikatel. Na tomto účtu lze zaznamenávat všechny osobní vklady, včetně vkladu na začátku podnikání,...